A felszín alatti vizek védelme

 

Az ivóvíztárolók a Mura folyó holocén kavicsos üledékeiben 20-30 m mélységben, míg a PG-10 és PG-11 kutak körülbelül 3500 m mélyen helyezkednek el. Az Ascent tevékenységeit szigorú környezetvédelmi intézkedéseknek megfelelően végzi el, ennek következtében az összes kút legalább három béléscsőcsőoszloppal lett ellátva – felszíni, közbenső, termelési (lásd a Földgázkitermelés folyamatát). A béléscsövek megakadályozzák a gázszivárgást egyik rétegből a másikba. Minden béléscsövön előzőleg próbanyomást hajtanak végre és egy független ellenőr által is ellenőrízve vannak.

A hidraulikus rétegrepesztés a középső miocénből származő homokkőrétegekben zajlik, amelyek több mint 2500 m mélyen találhatók. A gáztároló képességű homokkő (körülbelül 3000 m mélyen helyezkedik el) és a víztárolók (körülbelül 20-30 m mélyen helyezkednek el) között egy vastag vízhatlan üledékes réteg található, amely bármilyen folyadékcserét megakadályoz közöttük.

A fúrásnál és a hidraulikus rétegrepesztéskor használt vizes keverék, a rétegek befejezése után visszatér a felszínre (fordított áramlás). A szennyvíz először különleges tartályokba van összegyűjtve, majd egy szennyvíztisztító telepre van elszállítva, ahol azt a megfelelő módon, a jogszabályoknak megfelelően kezelik.

Az alábbi táblázat a petesházit az USA-ban található gázlelőhelyek egyikével hasonlítja össze. Az USA-i adatok az Amerikai Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) tanulmányából, a petesházi adatok pedig a Szlovén Geológiai Hivatal környezeti hatásokról szóló jelentéséből származnak.

Reservoir characteristics USA Petišovci
a rezervoár típusa palakő homokkő
kutak száma/gázmező 3,000-10,000 15-20
a hidraulikus rétegrepesztések száma/kút 30-50 4-6*
a hidraulikus rétegrepesztéshez szükséges folyadék/rétegrepesztés 5,000-20,000 m3 100-500 m3
a repedések hosszúsága 300-500 m 70-100 m
a geológiai képződmények elhelyezkedésének mélysége 150-2,500 m 2,200-3,500 m
az ivóvíz víztárolók elhelyezkedésének mélysége 150-400 m Less than 20 m
az melegvíz (geotermális víz) víztárolók elhelyezkedésének mélysége Less than 1,200 m
a Petišovci-globoko gáztároló képességű homokkőrétege felett elhelyezkedő alacsony áteresztő képességű agyagkőréteg vastagsága 80-200 m

1. Táblázat: a petesházi és az USA-ban található gázlelőhely egyikének összehasonlítási. A táblázatban megtalálható a fúrások és a hidraulikus rétegrepesztések száma, valamint a folyadékok mennyisége. Az USA-i adatokat a az EPA (2011) tanulmányából, a petesházi adatok pedig az Ascent Geomega jelentéséből származnak.

*Megjegyzés: 2011-ben a Pg-11A kúton három hidraulikus rétegrepesztés volt kivitelezve, a Pg-10-es kúton pedig kettő.