Jogszabályok

 

Szlovénia az Európai Unióhoz való csatlakozással vállalta, hogy az Unió jogrendjét a hazai szabályozásba – megfelelő igazításokkal – beépíti, s ezzel környezetvédelmi előírásait is betartja. Ugyanakkor követjük a szénhidrogének kitermelését szabályzó szlovén rendeleteket is. A Petesházi mező projektjénél az európai és az állami jogszabályok előírásait egyaránt figyelembe vesszük. Szlovéniában a szénhidrogének kitermelését a következő intézmények szabályozzák:

  • A Szlovén Köztársaság Infrastrukturális és területrendezési minisztériumának Közlekedési, energiaügyi és területrendezési felügyelősége http://www.mzip.gov.si
  • A Szlovén Köztársaság Mezőgazdasági és Környezetvédelmi minisztériumának Mezőgazdasági és környezetvédelmi felügyelősége http://www.mko.gov.si

Tervezett kitermelési tevékenységeinkről folyamatosan értesítjük a kitermelést vizsgáló felügyelőséget, amely rendszeresen ellenőrzi tevékenységeink szabályosságát, valamint a szükséges engedélyek és okmányok meglétét. A felügyelőség több alkalommal kiadott határozatában nyilvánosan megállapította, hogy munkánk a szabályok szerint zajlik.

Az Európai Bizottság 2014. január 22-én jelentette meg „A szénhidrogének (például palagáz) masszív hidraulikus rétegrepesztéssel való feltárására és kitermelésére vonatkozó minimumelvekről” szóló ajánlását, amellyel az abban felmerülő elvek figyelembe vételére kívánja ösztönözni a tagállamokat. Az ajánlásban a masszív hidraulikus rétegrepesztés kifejezést használják, mely legalább 1 000 m3 víz besajtolását jelenti a kútba a rétegrepesztés egyes szakaszaiban, vagy legalább 10 000 m3 víz besajtolását a teljes rétegrepesztési folyamat során.

Az ajánlás többekközött a stratégiai környezeti vizsgálatok elvégzésének fontosságáról szól, amellyel megelőzni, kezelni és csökkenteni lehet az emberi egészségre, valamint a környezetre gyakorolt negatív hatásokat és kockázatokat. Ezen kívül az elérhető legjobb technológiák alkalmazásáról, a vízgazdálkodási tervek elkészítéséről és a hidraulikus rétegrepesztéssel kapcsolatos, nyilvánosan hozzáférhető adatokról szól.

Az ajánlás felhívja mindazokat a tagállamokat, amelyek masszív hidraulikus rétegrepesztéssel kívánnak szénhidrogén-feltárást vagy -kitermelést végezni, hogy az ajánlásban foglalt minimumelveket az ajánlás közzétételétől számított hat hónapon belül kell végrehajtaniuk. A tagállamoknak évente tájékoztatniuk kell a Bizottságot az általuk ezen ajánlásra válaszul bevezetett intézkedésekről.