Jövőbeli terveink

 

A már kidolgozott, valamint jóváhagyott kitermelési projekttel összhangban, a Pg-10 és Pg-11A kutakba már tervezzük azok a termelő felszerelések elhelyezését, amelyek segítségével elkezdődhet a szénhidrogének próbakitermelése. A központi gázállomással, amelyet rekonstruálni kívánunk, összekötő gázvezeték-rendszert fogunk kiépíteni, továbbá az összes többi meglévő összekötő gázvezeték-rendszert működőképessé tesszünk. A szabályozó-mérő állomást is, amely a gázvezeték-rendszerbe való gázbelépésért felelős, korszerűsíteni kívánjuk, valamint lehetőségeinkhez mérten, gázhozzáférési prioritásban elsősorban a lokális ipart fogjuk részesíteni. Néhány hónapos rendszeres és feltehetőleg sikeres gáztermelés után, a földgáz- és kőolajmező továbbfejlesztésének folyamatáról is döntést kívánunk hozni. Jelenleg a munkálatok elvégzéséhez szükséges engedélyek megszerzési fázisában tartunk.

A gázkutak közelében metanolüzem található, amelyet 2010-ben, a metanol piaci árának csökkenése miatt lezártak, majd ismételt növekedését az a határozat követett, hogy a 2014-es év végéig az üzemet újra kell indítani. Ahhoz, hogy a Metanol Üzem sikeresen üzemelhessen, nyers földgázra volna szükség, amelyet a Pg-10 és Pg-11A kutak biztosíthatnának. Mindez előnyt jelentene, hiszen: (i) a földgáz előfeldolgozása nem szükség, (ii) az üzem a földgázt a már meglévő infrastruktúrával dolgozza fel; (iii) a közös befektetés partnerei olyan bevételre tennének szert, amely még nagyobb befektetéseket tenne lehetővé a Petesházi mező fejlesztését illetően (iv) új munkahelyek létrehozását tenné lehetővé.