Načrti za prihodnost

Projekt Petišovci & Dolina je v fazi pridobivanja dovoljenj za izvajanje zastavljenega programa razvoja polja.

Novembra 2017 smo uspešno pričeli s proizvodnjo in prodajo plina na Hrvaško iz vrtin Pg-10 in Pg-11A. Trenutno so v pripravi načrti za preučitev reaktivacije starih vrtin. Pridobitev dovoljenja za postavitev nove CPP ostaja pomemben cilj projektnih partnerjev, saj bi to omogočilo vključitev in prodajo plina v slovensko plinovodno omrežje. S tem bi zagotovo pripomogli slovenskemu gospodarstvu in izboljšali energetsko neodvisnost države.