Sodelovanje z lokalno skupnostjo

Podpiramo:

lokalno skupnost:

lokalno skupnost:


Svet mladih Lendava
Otroško igrišče v Petišovcih
Nogometni klub Nafta veterani
Nogometni klub Rakičan
Nogometni klub Olimpija Dolga vas
Kolesarski klub Ultra
Rokoborsko društvo Sobota
Rdeči križ Slovenije, KORK Lipa
Prostovoljno gasilsko društvo Lendava
Prostovoljno gasilsko društvo Dolina
Društvo upokojencev Črenšovci

Partnerji

smo zavezani k transparentnosti, redno obveščamo lokalno javnost o projektu (Info točka, spletna stran), sponzorstva in donacije, odprti telefon za informacije +386(0)25772 240 v projekt prednostno vključujemo lokalne izvajalce del.