Zgodovina

Plin in nafta se v Prekmurju proizvajata že od leta 1943

Na območju Murske depresije, kamor spada tudi Petišovsko polje, je bilo do danes izvrtanih že preko 160 vrtin.

Prva mehanska obdelava slojev vrtine (uporablja se tudi izraz hidravlično lomljenje) je bila opravljena leta 1956. Mehanska obdelava slojev je bila v obdobju od leta 1956 do leta 1994 izvedena v približno 50 vrtinah. Nahajališče plina v Petišovcih je bilo prvič potrjeno leta 1960 z raziskovalno vrtino Pg-1.

V času izgradnje prvih vrtin je bila zgrajena tudi potrebna infrastruktura za transport, obdelavo in distribucijo nafte ter zemeljskega plina. Proizvodnja v Petišovcih poteka še danes, a v precej manjšem obsegu kot nekoč.